Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are deosebita onoare de a vă invita să luați parte la dezbaterea publică privind proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental precum si pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală.

Dezbaterea publică este organizată în data de 20.06.2022 începând cu ora 16.00. Durata dezbaterii publice este de maximum 4 ore.

Locul desfășurării dezbaterii este Amfiteatrul Institutului Național de Statistică, situat pe Bulevardul Libertății 16, București.

Proiectul de OUG este postat în formă actualizată în urma propunerilor formulate de societatea civilă în procedura de consultare publică.


În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații organizează Luni, 20 iunie 2022, ora 16,00, la sala Amfiteatru - Parter din cadrul Institutului Național de Statistică, situat pe Bulevardul Libertății 16, București, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental precum si pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digital.

Ordinea de zi a ședinței cuprinde următoarele puncte:
- deschiderea ședinței, semnarea listei de prezență, prezentarea ordinii de zi;
- prezentarea proiectului de act normativ;
- prezentarea și discutarea observațiilor și propunerilor referitoare la proiectul de act normativ

Modalitatea de colectare a recomandărilor:
Persoanele care vor lua cuvântul în cadrul ședinței publice sunt rugate să transmită propunerile pe care le vor prezenta în format electronic, word, la adresa de email: comunicare@research.gov.ro cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 20 iunie 2022, ora 12.00;


Accesul se va face pe baza documentului de identitate si a formularului de consimțământ completat și prezentat, joi, 20.06.2022, începând cu ora 15.45.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute fară posibilitatea prelungirii timpului alocat, fara drept la duplica, cu drept la eventuala replica 1 min.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La această dezbatere sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanții instituțiilor publice interesate, ai mass-media etc.

La dezbaterea publică vor participa reprezentanții Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu reprezentanții Autoritații pentru Digitalizarea României, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului Român de Informații.


Proiectele de acte normative pot fi vizualizate la adresa de web:
https://www.research.gov.ro/ro/articol/5691/de-a-va-invita-sa-lua-i-parte-la-dezbaterea-publica-privind-proiectul-de-ordonan-a-de-urgen-a-a-guvernului-privind-unele-masuri-pentru-sistemul-de-guvernan-a-al-cloud-ului-guvernamental
sau la rubrica Interes Public – Documente în consultare publică.


pdfSolicitare consimtamant dezbatre publica MCID


iun.
20
 
Data: 20 Iunie 2022
Locatie: București
Domeniu: Ședinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental

Agenda evenimentului

Agenda nu este momentan disponibila.

Contact

Mădălina DUMITRESCU
Telefon: -
E-mail: comunicare@research.gov.ro

Locatie

Sala Amfiteatru - Parter din cadrul Institutului Național de Statistică, situat pe Bulevardul Libertății 16, București - Luni, 20 iunie 2022, ora 16:00

Prezentari

Prezentarile nu sunt disponibile.

Poze eveniment

Pozele nu sunt disponibile.
© Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 2024
MCID Evenimente v 3.0