Gala Cercetării Românești - ediția 2024

Anunț prelimnar lansare ”Gala cercetării românești” – ediția 2024

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va lansa în scurt timp „Gala Cercetării Românești” – Ediția 2024 pentru premierea excelenței în cercetare. Gala va fi organizată în data de 27 februarie 2024 – Teatrul Național I.L. Caragiale din București, urmând ca în perioada imediat următoare dl. ministru Bogdan-Gruia Ivan să aprobe calendarul oficial al galei, precum și comisiile necesare selectării și evaluării cererilor de premiere.

Gala Cercetării Românești este un program dedicat premierii unor realizări deosebite în domeniul științei și tehnologiei, organizat anual de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 526/2023 privind aprobarea programului ”Gala Cercetării Românești”, cu modificările și completările ulterioare.

Candidatul poate formula și depune o singură cerere de premiere în format .pdf neprotejat, sub forma unui document unic, aferentă unui domeniu, individual sau pentru o echipă de cercetare. Modelul cererii de premiere se regăsește în Anexa nr. 1.
Cererile se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: galacercetarii@mcid.gov.ro

Se acordă un singur premiu pentru fiecare domeniu științific de premiere candidatului declarat câștigător, fie el candidat “individual” sau candidat “echipă de cercetare” (echipă de cercetare alcătuită din mai multe persoane). În cazul premiului acordat candidatului ”echipă de cercetare”, valoarea acestuia se împarte în mod egal membrilor echipei, premiile reprezentând venituri impozabile.

Selecția premianților Galei se realizează în baza unei proceduri de evaluare a cererilor de premiere desfășurate în două etape: selectarea cererilor de premiere și evaluarea calitativă a cererilor de premiere care au depășit etapa de selectare. Cele două etape sunt precedate de verificarea administrativă a criteriilor de eligibilitate. Pot fi depuse contestații doar după derularea etapei de verificare administrativă.

Comisiile de evaluare vor fi formate din membri propuși de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, Consiliul Național al Rectorilor, Prezidiul Academiei Române, din experți evaluatori din țară și străinătate la propunerea organismelor anterior amintite, precum și un reprezentant al MCID.

Sunt acceptate spre selectare și evaluare calitativă doar cererile de premiere depuse de către cercetători având afiliere instituțională în România. Cererile și CV-urile candidaților se postează pe pagina dedicată galei cu minimum 3 zile înainte de începerea etapei de verificare a eligibilității. În cadrul proceselor de selectare, respectiv evaluare calitativă, pot fi solicitate clarificări din partea candidaților cu privire la informațiile din cererea de premiere, fără însă a se permite adăugiri la cererea de finanțare.

O cerere de premiere poate fi evaluată cu max. 100 de puncte, iar pentru a putea fi premiat, candidatul ”individual” sau candidatul ”echipă de cercetare” trebuie să obțină minimum 85 de puncte.

O cerere de premiere poate fi eliminată în orice moment pe parcursul procesului de selecție, în cazul în care nu se respectă prevederile regulamentului galei.
Domeniile științifice pentru care se acordă premiile prevăzute de HG nr. 526/2023 sunt următoarele:
a) Științe inginerești - Premiul “Henri Coandă” în cuantum de 300.000 lei;
b) Matematică și informatică - Premiul “Grigore Constantin Moisil“ în cuantum de 300.000 lei;
c) Științele pământului, mediu și schimbări climatice - Premiul “Grigore Cobălcescu” în cuantum de 300.000 lei;
d) Științele vieții - Premiul “George Emil Palade” în cuantum de 300.000 lei;
e) Chimie - Premiul “Raluca Rîpan” în cuantum de 300.000 lei;
f) Energie și materiale avansate - Premiul “Nicolae Vasilescu Karpen” în cuantum de 300.000 lei;
g) Fizică - Premiul “Șerban Țițeica” în cuantum de 300.000 lei;
h) Biotehnologii - Premiul “Gheorghe Ionescu-Șișești” în cuantum de 300.000 lei;
i) Științe umaniste - Premiul “Dimitrie Cantemir” în cuantum de 300.000 lei;
j) Medicină - Premiul “Ana Aslan” în cuantum de 300.000 lei;
k) Științe sociale și economie - Premiul “Mattei Dogan” în cuantum de 300.000 lei.


feb.
27
 
Data: 27 Februarie 2024
Locatie: București
Domeniu: Programul Gala Cercetării Românești

Agenda evenimentului

Agenda nu este momentan disponibila.

Contact

-
Telefon: -
E-mail: galacercetarii@mcid.gov.ro

Locatie

Teatrul Național I.L. Caragiale din București

Prezentari

Prezentarile nu sunt disponibile.

Poze eveniment

Pozele nu sunt disponibile.
© Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 2024
MCID Evenimente v 3.0